WE ARE

INDUSTRIAL CLEANING PROFESSIONALS

Industrial Cleaning Professionals BV, kortweg ICP BV, gevestigd te Drachten, heet u van harte welkom op onze website. Wij hopen u hier een eerste indruk te geven van waar wij allemaal toe in staat zijn op het gebied van industriële reiniging. De medewerkers van ICP worden in uiteenlopende branches ingezet voor het reinigen en onderhouden van verschillende machines, installaties en ruimtes. Met inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in de industriële reiniging mogen wij ons dan ook met trots deskundigen in meerdere disciplines noemen.

diensten

HOGEDRUK REINIGING

HOGEDRUKREINIGING

Bij hogedrukreiniging wordt gebruik gemaakt van een werkdruk van 250 bar of meer. ICP BV heeft meerdere professionele hogedrukmachines, variërend in werkdruk van 250 bar tot aan 2500 bar. Met water tot maximaal 100 °C reinigt SIR gecertificeerd personeel onder meer machines, vloeren, buizen, (opslag)tanks en filters.

WARMTEKRACHT KOPPELINGEN

WARMTEKRACHT KOPPELINGEN

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit, op basis van een brandstof, waarbij de warmte nuttig wordt gebruikt. Door vervuiling van de componenten, zoals de rookgaskoeler, condensor en platenkoeler, daalt het rendement. Het reinigen van deze componenten is een van onze specialisaties.

ROOKGASREINIGERS – CATALYSTS

catalyst-blokken-in-frame

In met name de glastuinbouw is CO2 bemesting niet meer weg te denken. Groeiremmende stoffen als NOx, CO en C2H4 (etheen) worden middels de rookgasreiniger selectief in de katalysator gereinigd, waardoor ze geschikt worden voor CO2 bemesting. De rookgasreiniger dient regelmatig gereinigd worden. Wij verrichten dit graag voor u.

OPSLAGTANKS – BESLOTEN RUIMTEN

OPSLAGTANKS – BESLOTEN RUIMTEN

Een besloten ruimte is een moeilijk te betreden werkplek, en is meestal slecht te ventileren. Het is er vaak krap en er zijn weinig vluchtmogelijkheden. Regelmatig is er onvoldoende zuurstof of zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig. Toch zijn in deze besloten ruimten vaak reinigingswerkzaamheden vereist. ICP BV pakt dit professioneel aan.

 REINIGINGSSPECIALISTEN MET EEN KWART EEUW ERVARING

ICP bv Drachten is onder meer gespecialiseerd in hogedrukreiniging, het onderhoud en de reiniging van warmte-krachtkoppelingen en in reiniging binnen de foodindustrie. Maar dat is zeker niet alles waarmee wij dankzij onze kwart eeuw ervaring toe in staat zijn.

Neem gerust contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden die ICP biedt voor úw bedrijf.

REINIGING FOOD INDUSTRIE

REINIGING FOOD INDUSTRIE

In de voedselverwerkende industrie worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne. In alle processen en in de gehele keten is hygiëne van uiterst belang, om een verantwoord product te produceren. Door onze ervaring weten wij bij ICP hoe we het beste uw installaties en productieomgeving dienen te reinigen en te onderhouden.

WARMTEWISSELAARS

WARMTEWISSELAARS

Een warmtewisselaar is een apparaat dat warmte van de ene vloeistof en/of gas gescheiden overbrengt naar de andere. Een wisselaar wordt in vele situaties toegepast. Door vervuiling daalt de efficiëntie en doorlaatbaarheid van het apparaat sterk. Het is dan ook van belang de warmtewisselaar periodiek te reinigen.

INDUSTRIEEL ONDERHOUD

INDUSTRIEEL ONDERHOUD

Tijdens reinigingswerkzaamheden komen we vaak situaties tegen waarbij reparaties of aanpassingen aan een installatie vereist zijn. Door onze jarenlange specialistische ervaring kunnen wij deze reparaties, zoals het slijpen, lassen en vervangen van koppen van rookgaskoelers en condensors, voor u uitvoeren.

SPUITPLAAT SERVICE

SPUITPLAAT SERVICE

Wanneer er op uw locatie geen ruimte is om hogedruk werkzaamheden te verrichten aan uw installatiedelen kan ICP BV deze voor u reinigen op onze overdekte en volledig uitgeruste spuitplaat in Drachten. Het transport kan door u of, indien gewenst, door ICP BV geregeld worden.

CAMERA INSPECTIE

CAMERA INSPECTIE

Om de toestand van uw installatiedeel te bepalen kan ervoor gekozen worden om camera inspectie toe te passen. Dit kan zowel preventief voor of na de reiniging plaats vinden. Door middel van inspecteren bent u altijd op de hoogte van de toestand van uw installatie en kunnen onvoorziene omstandigheden in de kiem gesmoord worden.

Vacuümtechniek

ICP VACUÜMTECHNIEK

De vacuumwagen is de snelste en efficiëntste manier om een moeilijk te betreden ruimte leeg te halen. ICP beschikt over meerdere vacuumwagens die ingezet worden om vloeistoffen zoals olie, vet of water uit een kruipruimte, tank of een silo weg te zuigen. Ook kan deze worden ingezet bij het leegzuigen van diverse leidingen en riolen.

ICP industriele reiniging Drachten 24 uur bereikbaar.

CALAMITEITENDIENST

ICP is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor calamiteiten en storingen. Er gaat wel eens iets niet volgens planning. Er knapt bijvoorbeeld een leiding, een leiding of indamper raakt verstopt, of een tank blijkt eerder dan verwacht vervuild te zijn. Voor het oplossen van deze situaties staat ICP BV altijd stand-by.

Type uw zoekwoord en druk op enter