Industrieel onderhoud is een ruim begrip. ICP BV heeft zich met name gespecialiseerd in allerhande reparatiewerk, zoals slijpen, lassen en vervangen van koppen van rookgaskoelers en condensors. Ook vervangt ICP BV milan – en grafietpakkingen die tussen de verschillende componenten te vinden zijn.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden of onderhoudstops kan ICP BV bovenstaande werkzaamheden voor u uitvoeren. ICP BV beschikt tevens over een uitgebreide werkplaats waar het onderhoud kan plaatsvinden wanneer er ruimtegebrek is op uw locatie. Indien er onderdelen dermate vervuild zijn worden ze eerst gereinigd op onze spoel/ spuitplaats.

U kunt de onderdelen zelf brengen of gebruik maken van onze routedienst.

ICP BV heeft meerdere professionele hogedrukmachines tot haar beschikking, variërend in werkdruk van 250 bar tot aan 2500 bar. Met water tot maximaal 140 °C op hogedruk worden door SIR gecertificeerd personeel uiteenlopende objecten gereinigd in uiteenlopende branches zoals: Foodindustrie, (Petro) Chemie, Energie, GWW, Scheepswerven, Waterzuiveringen et cetera.

Hogedrukreiniging wordt tevens ingezet voor het reinigen van:

  • Opslagtanks (ondergronds, bovengronds, verticaal, horizontaal en IBC’s).
  • Warmtewisselaars/ Filters/ Reactoren en vaten.
  • RVS apparatuur in de foodindustrie
  • Leidingwerk/ Pompen/ Kleppen/ Afsluiters
  • Vloeren
  • Wasplaatsen
  • Rookgasreinigers/ Rookgaskoelers/Rookgascondensors
  • Platenkoelers
  • Motorruimtes
INDUSTRIEEL ONDERHOUD
WARMTEWISSELAARS

Tijdens het hogedruk reinigen ontstaat er een afvalstroom die ICP BV ook voor u kan afvoeren en laten verwerken bij een hiervoor geschikte eindverwerker.
Dit uiteraard conform geldende wetten en regels. ICP BV is houder van het VIHB certificaat.

Type uw zoekwoord en druk op enter