OPSLAGTANKS – BESLOTEN RUIMTEN

Een besloten ruimte is een moeilijk te betreden werkplek en is vaak slecht te ventileren. Het is er vaak krap en er zijn weinig vluchtmogelijkheden. Regelmatig is er onvoldoende zuurstof of zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig. Dat veiligheid in dit soort werkomgevingen hoog in het vaandel staat mag duidelijk zijn. Vooral de slechte toegankelijkheid voor hulpverlening en de slechte ventilatie maken het werken in een besloten ruimte gevaarlijk. Gevaren die kunnen optreden bij het werk zijn bijvoorbeeld: gevaar voor verstikking, brand- en explosiegevaar, bedwelming of vergiftiging, beknelling, elektrocutie, vallen en vallende voorwerpen. ICP werkt daarom altijd met een mangatwacht.

Voorbeelden van besloten ruimten zijn: Kelders, installatieruimtes, ketels, opslagreservoirs, opslagtanks, reactoren, mestsilo’s, putten en pijpleidingen.

Ondanks de moeilijke omstandigheden, zijn ook in besloten ruimtes vaak werkzaamheden vereist. ICP voert in deze ruimte bijvoorbeeld onderhoud, reiniging, reparaties en inspecties uit. Onze medewerkers zijn geschoold en gecertificeerd om dit op een veilige en correcte wijze te doen. We hebben hierbij de beschikking over diverse onafhankelijk ademapparatuur. Alvorens de ruimte te betreden zullen er verschillende metingen uitgevoerd worden, met specifiek daarvoor bedoelde meetapparatuur.

WANNEER BETREDEN NIET MOGELIJK IS

In sommige situaties is het niet mogelijk of wenselijk de besloten ruimte te betreden. Om bijvoorbeeld een opslagtank toch te kunnen reinigen, zonder dat er fysiek iemand in de tank hoeft te komen, heeft ICP de beschikking over onder andere tankwaskoppen in combinatie met hogedruk en heaters. ICP BV maakt gebruik van hogedrukreiniging met een werkdruk van 250 bar of meer. ICP BV heeft meerdere professionele hogedrukmachines tot haar beschikking, variërend in werkdruk van 250 bar tot aan 2500 bar. Met water tot maximaal 140 °C op hogedruk worden door SIR gecertificeerd personeel uiteenlopende objecten gereinigd in uiteenlopende branches zoals: Foodindustrie, (Petro) Chemie, Energie, GWW, Scheepswerven, Waterzuiveringen et cetera.

Hogedrukreiniging wordt tevens ingezet voor het reinigen van:

  • Opslagtanks (ondergronds, bovengronds, verticaal, horizontaal en IBC’s)
  • Warmtewisselaars/ Filters/
  • Reactoren en vaten
  • RVS apparatuur in de foodindustrie
  • Leidingwerk/ Pompen/ Kleppen/
  • Afsluiters Vloeren
  • Wasplaatsen
  • Rookgasreinigers/ Rookgaskoelers/Condensors ors
  • Platenkoelers
  • Motorruimtes

Tijdens het hogedruk reinigen ontstaat er een afvalstroom die ICP BV ook voor u kan afvoeren en verwerken bij een hiervoor geschikte eindverwerker conform wet- en regelgeving.
Dit uiteraard conform geldende

Opslagtanks - Besloten ruimtes
OPSLAGTANKS – BESLOTEN RUIMTES
KATALYSATOREN – CATALYSTS

Type uw zoekwoord en druk op enter