catalyst-blokken-in-frame

In met name de glastuinbouw is CO2 bemesting niet meer weg te denken. Groei remmende stoffen zoals NOx, CO en het voor het gewas zeer schadelijke C2H4 (etheen) worden met de rookgasreiniger selectief in de katalysator (SCR en oxidatie) gereinigd, waardoor de warmtekrachtkoppeling rookgassen uiteindelijk geschikt zijn voor CO2 bemesting in de kas. De rookgasreiniger raakt door gebruik vervuild, waardoor deze regelmatig gereinigd dient worden. ICP BV verricht deze reinigingswerkzaamheden graag voor u.

ICP BV maakt gebruik van hogedrukreiniging met een werkdruk van 250 bar of meer. ICP BV heeft meerdere professionele hogedrukmachines tot haar beschikking, variërend in werkdruk van 250 bar tot aan 2500 bar. Met water tot maximaal 140 °C op hogedruk worden door SIR gecertificeerd personeel uiteenlopende objecten gereinigd in uiteenlopende branches zoals: Foodindustrie, (Petro) chemie, Energie, GWW, Scheepswerven, Waterzuiveringen et cetera.

Hogedrukreiniging wordt tevens ingezet voor het reinigen van:

 • Opslagtanks (ondergronds, bovengronds, verticaal, horizontaal en IBC’s).
 • Warmtewisselaars/ Filters/ Reactoren en vaten.
 • RVS apparatuur in de foodindustrie
 • Leidingwerk/ Pompen/ Kleppen/ Afsluiters
 • Vloeren
 • Wasplaatsen
 • Rookgasreinigers
 • Rookgaskoelers
 • Rookgascondensors
 • Platenkoelers
 • Motorruimtes
KATALYSATOREN – CATALYSTS
katalysatoren-omschrijving

Tijdens het hogedruk reinigen ontstaat er een afvalstroom die ICP BV ook voor u kan afvoeren en laten verwerken bij een hiervoor geschikte eindverwerker.
Dit uiteraard conform geldende wetten en regels. ICP BV is houder van het VIHB certificaat.

Type uw zoekwoord en druk op enter